Budowa ( rozbudowa ) altany

Działkowicz obowiązany jest zgłosić do Zarządu ROD Hermes na piśmie zamiar budowy bądź jej rozbudowy ( Reg.& nr.45 pkt 1,2,3 )
Do pisma przewodniego załącza się rysunek przedstawiający altanę jej wymiary, odległość od granic i rodzaj dachu.
Rysunek może być wykonany odręcznie , aby tylko wyraźnie przedstawić plan altany i wymiary.

Jeżeli zarząd przyjmie przedstawione dokumenty nie stwierdzając usterek, działkowicz może rozpocząć budowę.

W kolejnym etapie zarząd sprawdza czy rozpoczęta budowa lub rozbudowa przebiega zgodnie z dokumentacją.
Gdy wystąpią naruszenia ( pkt Reg. & 46) Zarząd Rod wstrzymuje budowę lub rozbudowę w przypadku naruszenia przepisów.

Zarząd ROD jest uprawniony do wstrzymania i wezwania do usunięcia nieprawidłowości bądź też nakazania rozbiórki. (Reg & 46 pkt.2)

Uwaga: W przypadku nie zastosowania działkowca do polecenia przerwania budowy (rozbudowy) altany przekraczającej dopuszczalne wymiary Zarząd ogrodu poza postępowaniem wewnątrz działkowym jest zobowiązany powiadomić o fakcie samowoli budowlanej Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (Reg.& 46 pkt.3)

www.000webhost.com