WAŻNY KOMUNIKAT z dnia 3 kwietnia br.ZARZĄDU ROD HERMES W SPRAWIE WODY!

Szanowni Działkowcy, Wobec licznych postulatów, w najbliższych dniach zostanie włączona woda na działkach! Prosimy Wszystkich o jak najszybsze zakręcenie (otwartych na zimę) zaworów wodnych oraz skontrolowanie instalacji wodnej pod katem ewentualnych przecieków. W razie wykrycia wypływu wody wskutek niezamkniętych zaworów wodnych na działce/ działkach instalacja wodna zostanie ponownie zamknięta! Zarząd Więcej…

www.000webhost.com